Bırak, melekler halletsin.

Bu işi meleklerine havale et ve yollarından çekil.